نام عضو: شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبکه
شماره عضويت : 134
نام مدير عامل: آقای شعیب شریعتی
معرفي شرکت: حمل و نقل بین المللی کالا- سرمایه گذاری داخلی ، خارجی و مشترک در امور حمل و نقل بین المللی کالا- ایجاد شعب در داخل و خارج و پذیرش نمایندگیهای شرکتهای خارجی در امور حمل و نقل بین المللی کالا
آدرس پستي: مشهد- بلوار آزادی- نبش آزادی- 27- ساختمان شماره 183
تلفن: 051-36059601
دورنگار: 051-36064434
پست الکترونیکی: a.madani@searoad.ir
وب سايت:


شماره تماس: 88939097-88939095-88801440-88808842
دورنگار: 88801945
ایمیل : info@irsou.com
 
نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به مطهری- کوچه حسینی راد (افتخار سابق)- پلاک 43

 

Google Maps Generator by embedgooglemap.net