نام عضو: شرکت پویا تآمین کیش
شماره عضويت : 135
نام مدير عامل: آقای كاپيتان مجتبی امامی
معرفي شرکت: 1.راهبري، خريد و فروش، اجاره و استجاره، رهن، ساخت، تاسيس، تكميل انواع كشتيها و شناورهاي حامل سوخت هاي فسيلي و فرآورده هاي پتروشيمي، حفاظت و نگهداري، نظارت و اداره كامل آنها و انواع ديگر تاسيسات، ساخت اسكله ها، كارگاهها، تعميرگاهها و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات شركت   2.هرگونه خدمات بازرگاني اعم از عمليات و فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل دريايي و زميني داخلي و بين المللي و صنايع وابسته به كالاهاي مواد پتروشيمي، نفتي، مايع، كالاهاي خشك و كانتينري، گاز و فرآورده هاي نفتي و مشتقات آنها و اجراي طرحهاي احداث و راه اندازي وسايل و تاسيسات حمل و نقل فوق  3.انجام كليه امور بازرگاني و تجاري طبق مقررات و انعقاد قرادادهاي مربوطه (داخلي و بين المللي) و هرگونه خدمات ديگري كه براي توسعه عمليات اصلي شركت به طور مستقيم و يا غير مستقيم ضروري باشد  4.سرمايه گذاري و مشاركت با ساير شركتها، بانكها و موسسات مالي داخلي و بين المللي، ايجاد و تاسيس شركت هاي جديد براي انجام عمليات و معاملاتي شركت و اخذ هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها و موسسات داخلي و بين المللي  5.انجام هرگونه خدمات مرتبط با امور كشتيراني، وسايل دريايي مورد نياز صنعت نفتي، گاز و پتروشيمي و همچنين اجراي سرويس هايي كه انجام آن به شركت واگذار گردد، تصدي و هدايت هرگونه فعاليتهاي مكمل جهت حصول به مقاصد فوق مانند مديريت و انعقاد قراردادهاي خدمت، استخدامي، پيمانكاري و مشاوره كارشناسي فعاليتها با اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي و انجام تعميرات كشتي، تعويض كاركنان و خدمه كشتي، تامين اقلام مورد نياز كشتي ها از قبيل قطعات يدكي، مواد خوراكي و آب شيرين و غيره  6.خريد و فروش و اجاره، استجاره، رهن، ابتياع اموال منقول و ساير ملزومات براي انجام فعاليتهاي شركت  7.اخذ نمايندگي، ايجاد شعب يا شركتهاي فرعي و اعطاي نمايندگي در داخل و يا خارج از كشور.
آدرس پستي: تهران - بلوار آفریقا- خ عاطفی غربی- پ101- ط 5
تلفن: 26209136-22012320
دورنگار: 40223245
پست الکترونیکی: info@ptk-services.com
وب سايت:


شماره تماس: 88939097-88939095-88801440-88808842
دورنگار: 88801945
ایمیل : info@irsou.com
 
نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به مطهری- کوچه حسینی راد (افتخار سابق)- پلاک 43

 

Google Maps Generator by embedgooglemap.net